Cookie Consent Script

De officiële gratis oplossing voor de Europese cookiewetgeving

Europese wetten vereisen dat digitale uitgevers de bezoekers van hun sites en apps informatie geven over hun gebruik van cookies en andere vormen van lokale opslag. Deze wetten vereisen ook dat er toestemming wordt verkregen. Een overtreding van deze regels kan leiden tot een boete van maximaal €500.000.

Download Script Wordpress Plugin

English ▼